Werken van Willem Elsschot

Boekuitgaven in eerste druk

 • Villa des Roses. C.A.J. van Dishoeck, Bussum [november] 1913.
 • Een Ontgoocheling. S.V. Lectura, Antwerpen [januari] 1921.
 • De Verlossing. C.A.J. van Dishoeck, Bussum [december] 1921.
 • Lijmen. L.J. Janssens en Zonen, Antwerpen [juni] 1924.
 • Kaas. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam [november] 1933.
 • Verzen van Vroeger. Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem [april] 1934.
 • Tsjip. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam [oktober] 1934.
 • Pensioen. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam [oktober] 1937.
 • Het Been. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam [oktober] 1938.
 • De Leeuwentemmer. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam [augustus] 1940.
 • Het Tankschip. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam [juni] 1942.
 • Het Dwaallicht. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam [oktober] 1946.
 • Verzameld Werk. P.N. van Kampen en Zoon, Amsterdam [maart] 1957.

Vertalingen tijdens zijn leven verschenen

 • Tschip [Tsjip]. Holle & Co. Verlag, Berlin 1936.
 • SýrVrabeček [KaasTsjip]. Julius Albert, Praze [Praag] 1936.
 • Adele [Tsjip]. Jespersen og Pios Forlag, København [Kopenhagen] 1937.
 • Kedju [Kaas]. Balai-Pustaka, Djakarta 1948.
 • Kaas. Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf – Köln 1952.

Overige boekuitgaven met het werk van Willem Elsschot

 • De wijze gaat liefst onopgemerkt voorbij. Citaten en ongebundelde teksten. Onder redactie van Gerd de Ley. Orion / Scheltens & Giltay, Brugge / Den Haag 1975.
 • Zwijgen kan niet verbeterd worden. Ongebundelde teksten. Samengesteld door A. Kets-Vree. Loeb & Van der Velden / Baart, Amsterdam / Borsbeek 1979.
 • Aarts’ Letterkundige Almanak voor het Willem Elsschotjaar 1982. Onder redactie van Dick Welsink en Willy Tibergien. C.J. Aarts, Amsterdam 1981.
 • [Louis Paul Boon en Willem Elsschot,] Als een onweder bij zomerdag. De briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elsschot. Bezorgd door Jos Muyres en Vic van de Reijt. Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam 1989.
 • Dankwoord bij de uitreiking van de Constantijn Huygensprijs [etc.]. De Carbolineum Pers, Wildert 1990.
 • Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris. Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam 1993. (Nalezing op de Brieven: Vic van de Reijt, ‘Hoe vindt gij mijn koerspeerd’. In: De Parelduiker, jrg. 2 (1997), nr. 1 (maart), p. 24-37.)
 • [Willem Elsschot en Jan C. Villerius,] Elsschot leest voor. De briefwisseling tussen Willem Elsschot en Jan C. Villerius. Bezorgd door Wieneke ’t Hoen en Vic van de Reijt. Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam 1999 (met cd).
 • Brief aan Walter. Bezorgd door Wieneke ’t Hoen en Vic van de Reijt. Athenaeum—
 • Polak & Van Gennep / De Post, Amsterdam / Antwerpen 2001.
 • [Volledig werk:] Villa des Roses; Een Ontgoocheling; De Verlossing; Lijmen – Het Been; Kaas; Tsjip – De Leeuwentemmer; Pensioen; Het Tankschip; Het Dwaallicht; Verzen; Nagelaten werk. Bezorgd door Peter de Bruijn met medewerking van Wieneke ’t Hoen en Lily Hunter. Athenaeum—Polak & Van Gennep, Amsterdam 2001-2006.
 • Verzameld werk [herspelde editie]. Bezorgd en toegelicht door Peter de Bruijn. Met illustraties van Peter van Hugten. Athenaeum—Polak & Van Gennep, Amsterdam 2005.
 • Achter de schermen. Elektronische editie, bezorgd door Peter de Bruijn, Vincent Neyt en Dirk van Hulle. Universiteit Antwerpen / Huygens Instituut, Antwerpen / ’s-Gravenhage 2007 (met cd-rom).
 • Ik dank u allen zeer. Toespraken. [Bezorgd en toegelicht door Peter de Bruijn.]
 • Februari Boekhandels, [Breda] 2007.

Memorabilia en fotoalbums

 • [Veilingcatalogus] Openbare veiling van de verzameling Willem Elsschot. Moderne schilderijen, verzameling oude Perzische tapijten, antieke meubelen, kunstvoorwerpen op dinsdag 25 oktober 1966 te 14.30 uur. Zaal Van Herck, Leopoldstraat 57, Antwerpen 1966.
 • [Reinold Kuipers (red.)], Kijk, Willem Elsschot. De schrijver in beeld. Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam 1970.
 • Wieneke ’t Hoen, Van De Ridder tot Elsschot. Een biografie in foto’s. Samengesteld door —. Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam 2000.
 • Wieneke ’t Hoen, Dicht bij Elsschot. Athenaeum—Polak & Van Gennep, Amsterdam 2010. [Uitgave bij de gelijknamige tentoonstelling in het Letterenhuis, Antwerpen, 30 mei-31 december 2010.]
Terug naar boven